03057 Україна, Київ, Антона Цедіка 10-а

Розмір часток майна дружини та чоловіка при (ст. 70 СК України)

Сімейне законодавство України встановлює принцип рівності часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подруж­жя. Причому на рівність цих часток не впливає той факт, що один з них не мав з поваж­ної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). За домовленістю сторони можуть відступити від принципу рівності часток, наприклад, при укладенні договору про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, або при укладанні шлюбного договору, але треба пам’ятати, що, відповідно до ч. 4 статті 93 цього Кодексу шлюбний до­говір не може ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

Закон надає також право суду відступити від принципу рівності часток майна дру­жини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності по­дружжя, зменшивши або збільшивши розмір частки одного з подружжя за обставин, що мають істотне значення.

Так, частка одного з подружжя може бути зменшена у випадку коли при розгляді вимоги про поділ спільного сумісного майна подружжя буде встановлено якщо він не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї.

Задля забезпечення реалізації принципу максимально можливого урахування інтере­сів дитини при регулюванні сімейних відносин, суд може збільшити частку майна дру­жини, чоловіка, якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпе­чення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування.

Контакты

lawyer_tischenko Адвокат Тищенко Роман Петрович
Послуги адвоката в Києві
Контакты:
Адреса: 03057 Україна, Київ, Антона Цедіка 10-а,
Телефон:+3 8067 240–90–46,
Электронна пошта: advocate@yourlawyer.in.ua UAH
Час роботи: щоденно 09:00 - 18:00

Що ви отримуєте, замовивши послуги адвоката

  • 1. Доведення вашої справи до логічного завершення
  • 2. Доступні ціни на послуги адвоката
  • 3. Різнобічна юридична практика
  • 4. Допомога на стадії виконання рішення суду
  • 5. Комплексний аналіз ситуації (справи)
  • 6. Велика кількість виграних справ (досвід)

Поиск по сайту