03057 Україна, Київ, Антона Цедіка 10-а

Здійснення подружжям права спільної сумісної власності (ст.63 СК України)

Здійснення подружжям права спільної сумісної власності (ст.63 СК України)

Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

При нормальних родинних відносинах дотримання цього       положення не викликає труднощів. Проте у житті трапляються ситуації, коли один з подружжя свідомо порушую це положення, користуючись та розпоряджаючись майном всупереч інтересів сім’ї. Особливо складною є ситуація щодо майна, правочини щодо якого не підлягають нотаріальному посвідченню.

Як засіб відновлення справедливості у цьому випадку судом може бути використана норма ч.2 ст. 70 цього Кодексу щодо можливості відступлення судом від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї.

Крім того, у випадку коли при розгляді вимоги про поділ спільного сумісного майна подружжя буде встановлено, що один із них здійснив його відчуження чи використав його на свій розсуд проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім’ї чи не на її потреби або приховав його, таке майно або його вартість враховується при поділі.

Право подружжя на укладення договорів між собою (ст.64 СК України)

 • 1. Дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх договорів, які не оборонені законом, як щодо майна, що є їхньою особистою приватною власністю так і щодо майна, яке є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.
 • 2. Договір про відчуження одним із подружжя на користь другого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної власності подружжя може бути укладений без виділу цієї частки.

Правочиноздатність є невід’ємною складовою цивільної дієздатності фізичної особи. У той же час слід пам’ятати, що дієздатність фізичної особи може змінитися вже після укладення нею шлюбу. У цьому випадку, при укладенні відповідних договорів, або при вирішенні питання про можливість їх укладення, мають застосовуватись положення, передбачені статтями 37 та 41 Цивільного кодексу України. Щодо випадків, коли один або обидва з подружжя є неповнолітніми, то відповідно до ч. 2 статті 34 Цивільного кодексу України у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

Дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом, як щодо майна, що є їхньою особистою приватною власністю, так і щодо майна, яке є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Можна виділити специфічні договори, що можуть бути укладені між подружжям:

 • про порядок користування майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності. Відповідно до ч. 2 статті 66 цього Кодексу договір про порядок користування житловим будинком, квартирою, іншою будівлею чи спорудою, земельною ділянкою, якщо він нотаріально посвідчений, зобов’язує правонаступника дружини та чоловіка;
 • про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності. При укладенні такого договору сторони можуть відступити від засад рівності часток подружжя. Такий договір може бути посвідчений нотаріусом незалежно від розірвання шлюбу. Договір про поділ житлового будинку, садиби, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню;
 • про виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Необхід­ність виділу у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності виникає, найча­стіше, якщо дружина, чоловік бажають укласти з іншою особою договір купівлі - продажу, міни, дарування, довічного утримання (догляду), застави щодо своєї частки у праві спільної сумісної власності подружжя;
 • про відчуження одним із подружжя на користь другого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної власності. Такий договір може бути посвідчений нотаріусом без виділу цієї частки в натурі.

Подружжям можуть укладатися і будь-які інші цивільно-правові договори.

Юридичні послуги адвокта Тищенко Р.П.

Звертайтесь за адресою:

м. Київ, вул. Потье Ежена, 10-а.

тел.067-240-90-46. Надійна юридична допомога та захист!

Контакты

lawyer_tischenko Адвокат Тищенко Роман Петрович
Послуги адвоката в Києві
Контакты:
Адреса: 03057 Україна, Київ, Антона Цедіка 10-а,
Телефон:+3 8067 240–90–46,
Электронна пошта: advocate@yourlawyer.in.ua UAH
Час роботи: щоденно 09:00 - 18:00

Що ви отримуєте, замовивши послуги адвоката

 • 1. Доведення вашої справи до логічного завершення
 • 2. Доступні ціни на послуги адвоката
 • 3. Різнобічна юридична практика
 • 4. Допомога на стадії виконання рішення суду
 • 5. Комплексний аналіз ситуації (справи)
 • 6. Велика кількість виграних справ (досвід)

Поиск по сайту