Послуги Цивільні справи Відшкодування шкоди

Друк

Відшкодування матеріальної шкоди

Вам завдали матеріальної шкоди, і ви хочете його відшкодувати?

В такому випадку вам необхідна допомога досвідченого адвоката, який успішно захистить ваші права. Якщо Вашому майну заподіяно шкоду, то особа, яка заподіяла шкоду потерпілому (вам) зобовязана відшкодувати збитки.

Послуги адвоката з відшкодування матеріального збитку включають в себе:

 • всебічний аналіз ситуації і надання клієнту оптимальних шляхів для вирішення спору щодо відшкодування матеріального збитку;
 • досудове врегулювання;
 • підготовка всіх необхідних процесуальних документів для судового процесу;
 • подача позову до суду, представлення інтересів клієнта в суді;
 • у разі необхідності оскарження рішення суду в апеляційних та касаційних інстанціях;
 • допомога адвоката на стадії виконання рішення суду.

Згідно зі ст.22 Цивільного кодексу України, особа, якій завдано шкоди внаслідок порушення його цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є:

 • Втрати, які особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа вчинила або має зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
 • Доходи, які особа могла б реально отримати за звичайних обставин, якщо б його право не було порушене (упущена вигода);
 • Збитки відшкодовуються в повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі;
 • Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, має відшкодовуватися особщю, право якої порушено;
 • На вимогу особи, якій завдано шкоди, і відповідно до обставин справи, майнову шкоду може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, збиток заподіяний майну, може відшкодовуватися у натурі (передача речей того ж роду і якості, ремонт пошкодженої речі і т.п.).

Цивільний кодекс України передбачає також і загальні підстави відповідальності за заподіяну майнову шкоду, а саме ст. 1166 передбачає:

 • Майновий збиток, заподіяний неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю особистих немайнових прав фізичної або юридичної особи, а також шкоду, заподіяну майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка його заподіяла;
 • Особа, що заподіяла шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоду заподіяно не з її вини.
 • Шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом.
 • Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених цим Кодексом та іншим законом.