03057 Україна, Київ, Антона Цедіка 10-а

Шлюбний договір

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, дві тисячі деcятого  року, _____________ місяця, ___________________ числа.

 

Ми, П.І.Б. 1, ідентифікаційний номер ______________, паспорт _________________, виданий _______________ року ____________________________________________________, який зареєстрований і проживає за адресою: _______________________________________________, фактично проживає за адресою: __________________________________________________

П.І.Б. 2, ідентифікаційний номер ________________, паспорт _____________________, виданий ________________  року ____________________________________________________, яка фактично проживає за адресою: __________________________________________, остання реєстрація за адресою: _______________________________________________________, разом іменовані «Сторони»,

маючи намір врегулювати майнові права та обов’язки їх як майбутнього Подружжя, попередньо ознайомленні з вимогами чинного законодавства щодо дійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та керуючись ст. ст. 9, 92-103 Сімейного кодексу України,

уклали цей шлюбний договір про таке:

 1. Нерухоме та рухоме майно, яке підлягає реєстрації, і особисті майнові права, які належали кожному із Сторін на правах особистої приватної власності до укладення шлюбу, належатимуть йому в майбутньому на правах особистої приватної власності, незалежно від тривалості спільного користування і спільних вкладень (поліпшень) після реєстрації шлюбу.
 2. Нерухоме та рухоме майно, яке підлягає реєстрації, особисті майнові права, що будуть придбані після укладення шлюбу будуть вважатись особистою приватною власністю того із них, на чиє ім’я вони придбані та/або зареєстровані і розпорядження таким майном і особистими майновими правами здійснюється власником на власний розсуд.
 3. Сторони домовились, що відчуження будь-яким способом, передача в заставу (іпотеку), передача в оренду (позичку), інші дії по управлінню та розпорядженню майном і особистими майновими правами, які є особистою приватною власністю, власник здійснює самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на вчинення вищевказаних  правочинів не потрібна, крім випадків  передбачених ст. 59 Сімейного кодексу України. Це обмеження стосується користування житловим приміщенням, що є основним місцем проживання відповідно до реєстрації.
 4. Сторони домовились, що  при укладенні кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), в т.ч. як майновий поручитель, договорів поруки, незалежно від суми таких договорів, кожен із них має право діяти самостійно. Додаткова згода іншої сторони на укладання цих договорів не потрібна.
 5. Сторони домовились, що кожен з них має право зареєструватись підприємцем, засновувати підприємства, товариства, усіх організаційних форм, а також припинити свою участь в таким товариствах, з оплатною чи безоплатною передачею своїх прав третім особам без погодження із іншою стороною. Додаткова згода іншої Сторони на підписання установчих документів таких юридичних осіб (статутів, засновницьких договорів, тощо), а також договорів (заяв) про припинення членства, відступлення будь-яким чином належної частки -  не потрібна.
 6. Сторони домовились, що при укладенні договорів купівлі майна (як рухомого та і нерухомого) і особистих майнових прав кожен із них має право діяти самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на укладання договору купівлі чи іншого договору щодо придбання майна і майнових прав не потрібна.
 7. Доходи (роялті, дивіденди, суми будь-яких відшкодувань та страхові суми, приплід тощо) від майна (рухомого та нерухомого), особистих немайнових і майнових прав Сторін є особистою приватною власністю того із них, на чиє ім’я вони зареєстровані.
 8. Сторони домовились, що кожен з них відповідає по власних боргах та зобов’язаннях, в першу чергу, майном і майновими правами, що є його особистою приватною власністю.
 9. У випадку розірвання шлюбу, придбані під час шлюбу майно (рухоме та нерухоме), особисті майнові права залишаються тому із них, на чиє ім’я вони зареєстровані, а ті що придбані як спільна часткова власність - розподіляються між Сторонами відповідно до часток, визначених у відповідних договорах.
 10. Той із сторін, що є власником квартири, житловим (садовим, дачним) будинком зобов’язаний надати іншій Стороні право безоплатного користування ними. У разі розірвання шлюбу це право припиняється і інша сторона зобов’язана знятись з реєстрації  та звільнити вказані приміщення.
 11. Шлюбний договір може бути змінений або розірваний в будь-який час за згодою Сторін, оформленою нотаріально.
 12. Шлюбний договір припиняється в день подання до нотаріуса спільної заяви Сторін про відмову від нього.
 13. У випадку виникнення спору цей шлюбний договір може бути змінений або розірваний на вимогу одного із Сторін в судовому порядку.
 14. Недійсність будь-якої з умов цього шлюбного договору не тягне за собою недійсність інших умов і всього договору в цілому.
 15. Правовідносини Сторін, що виникають у зв`язку з укладенням цього шлюбного договору і не регламентовані ним, регулюються відповідно до чинного сімейного та цивільного законодавства України або укладеними Сторонами іншими договорами.
 16. Зміст шлюбного договору, правові наслідки вибраного ними правового режиму майна,  відповідальність, права ті обов’язки, а також зміст ст. ст. 9, 92-103 Сімейного кодексу України Сторонам  нотаріусом роз’яснено.
 17. Цей шлюбний договір набирає чинності з моменту  реєстрації шлюбу Сторонами, яке призначене Відділом реєстрації актів цивільного стану _______________________________ на ___________________________________ року (довідка _____________ від _____________________ р.)
 18. Витрати, пов’язання з оформленням та посвідченням цього шлюбного договору, сплачує Чоловік.
 19. Цей шлюбний договір включає повний обсяг домовленостей Сторін по відношенню до предмету цього договору, відміняє і робить недійсними всі інші зобов’язання, котрі могли бути прийняття або зроблені Сторонами  в усній або письмовій формі до укладання цього договору.
 20. Цей шлюбний договір складений українською мовою, у трьох примірниках, - кожний з яких має однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожного із Сторін, один примірник зберігається в справах….

ПІДПИСИ СТОРІН :

 

П.І.Б. 1

П.І.Б. 2

_________________________

___________________________

 


Тищенко Р.П.

Обращайтесь по адресу:

г. Киев, ул. Потье Эжена, 10-а.

тел.067-240-90-46. Надежная юридическая помощь и защита!

Контакты

lawyer_tischenko Адвокат Тищенко Роман Петрович
Послуги адвоката в Києві
Контакты:
Адреса: 03057 Україна, Київ, Антона Цедіка 10-а,
Телефон:+3 8067 240–90–46,
Электронна пошта: advocate@yourlawyer.in.ua UAH
Час роботи: щоденно 09:00 - 18:00

Що ви отримуєте, замовивши послуги адвоката

 • 1. Доведення вашої справи до логічного завершення
 • 2. Доступні ціни на послуги адвоката
 • 3. Різнобічна юридична практика
 • 4. Допомога на стадії виконання рішення суду
 • 5. Комплексний аналіз ситуації (справи)
 • 6. Велика кількість виграних справ (досвід)

Поиск по сайту