Документы Касаційна скарга на ухвалу аппеляційного суду (у кримінальній справі)

Касаційна скарга на ухвалу аппеляційного суду (у кримінальній справі)

До Верховного Суду України

________________________________________________

( П. І. Б. засудженого)

________________________________________________

 

 
КАСАЦІЙНА СКАРГА
НА УХВАЛУ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

ВІД "___" ____________ Р. У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ N ___

Вироком ____________________________________________________ суду

(найменування суду першої інстанції)

____________________________________ від "___" ____________ ____ р. (надалі іменується "вирок суду") мене (мого підзахисного) _____________________ ______________________________________________________________________

(П. І. Б.)

визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ____________ Кримінального

((пункт) частина, стаття)

кодексу України і призначено покарання у вигляді ___________________________ ______________________________________________________________________.

(вказати вид і міру покарання)

Не погоджуючись з вироком суду до _________________ апеляційного суду мною було подано апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок суд на підставі ______________. Апеляційний суд, не врахувавши мої пояснення та обґрунтування, порушивши ___________________________, залишив вирок суду без змін, а мою скаргу - без задоволення. Зокрема, апеляційний суд в ухвалі від "___"____________ 200_ р. про _____________________ зазначив наступне: ______________________________________________________________________

(вказати обґрунтування з ухвали апеляційного суду)

З ухвалою апеляційного суду від "___" ____________ ____ р. про _______________________ я не згоден _____________________________________

(вказати частково чи повністю)

і вважаю її незаконною з наступних підстав ________________________________

(вказати підстави, навести докази, що

____________________________________________________________________________________.

підтверджують незаконність судового вироку і ухвали)

Це може бути підтверджено _______________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 383 - 387, 396, 4001 Кримінально-процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Скасувати ухвалу ________________________________________________  _______________________________ суду від "___" ________ ____ р. і вирок ______________________________________________________________________  
(найменування місцевого суду)

від "___" ________ ____ р. у справі по обвинуваченню ______________________ _________________________ за ______________________ Кримінального

((пункт) частина, стаття)

кодексу України а та закрити справу.

Додатки:

1. Копія вироку (назва і реквізити).

2. Копії ухвали апеляційної інстанції (назва і реквізити).

3. _____________________________________________

"___" ____________ 20__ року

_________________/________________/

(підпис)                                (П. І. Б.)

Зразок касаційної скарги складено станом на 01.01.2009 р.


Уголовный адвокат Тищенко Р.П. эффективная помощь и защита. Адвокат по уголовным делам-надежная юридическая защита!

Обращайтесь по адресу:

г. Киев, ул. Потье Эжена, 10-а.

тел.067-240-90-46.